Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Zolang mogelijk zelfstandig wonen en actief meedoen in de maatschappij. Dat is waar de Wet maatschappelijke ondersteuning voor staat.

Het Startpunt vindt dat iedere inwoner die kans moet krijgen. Het Startpunt ondersteunt met goede informatie en adviezen. Zo nodig verstrekken we de noodzakelijke voorzieningen. Maar eerst kijken we samen met u, wat vanuit uw eigen omgeving de mogelijkheden zijn. Want al laten we niemand in de kou staan, uitgangspunt is en blijft uw eigen kracht en verantwoordelijkheid.

Wat kunt u zelf doen?

Kunt u zelf uw huishouden niet meer doen? Of is lopen moeilijk en komt u niet veel meer buiten? Wanneer u een beperking heeft, dan kan het zijn dat u hulp nodig heeft. Het Startpunt is belangrijk dat u de regie over uw leven zoveel mogelijk in eigen hand houdt. Daarom bekijken we eerst samen met u, wat uw gezinsleden, uw familie of vrijwilligers in de buurt voor u kunnen betekenen. Of zijn er misschien voorzieningen in uw wijk waarmee u geholpen bent? Een verzorgingscentrum bijvoorbeeld, waar u gezamenlijk met anderen kunt eten. Of algemene voorzieningen zoals de boodschappendienst of de maaltijddienst wanneer u moeite heeft met koken.

Wat kan het Startpunt voor u doen?

Natuurlijk kan het zo zijn dat niet al uw problemen zich door mantelzorgers of vrijwilligers laten oplossen. Dan kunt u zich bij het Startpunt aanmelden  voor een gesprek. Misschien is een rolstoel nodig of regiotaxi, zodat u in het dienstencentrum kunt biljarten of in het centrum kunt winkelen. Of andere voorzieningen als hulp in het huishouden en woningaanpassingen. Meldt u zich aan, dan komt een medewerker van het Startpunt bij u thuis om de hindernissen in kaart te brengen en samen met u zoekt hij of zij naar de beste oplossingen. Wij denken hierbij vanuit u als persoon en niet vanuit een voorziening. Een individuele aanpak dus met maatwerk als resultaat.

Kosten

Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de voorziening, betaalt u in bepaalde gevallen ook een deel van de kosten. U krijgt hierover automatisch bericht van het Centraal Administratiekantoor (CAK). Bereken op de website van het CAK uw eigen bijdrage.

Contact en aanvragen

Voor meer informatie of voor het aanvragen  van ondersteuning kunt u contact opnemen met het Startpunt Wageningen, Rooseveltweg 408a (0317) 41 01 60.

Zoeken