Opnemen van een gesprek

Wilt u een gesprek met de gemeente opnemen? Bijvoorbeeld om het thuis nog een keer af te luisteren? Dat mag, tenzij de gemeente Wageningen zware redenen heeft om het maken van geluidsopnames niet toe te staan. In dat geval biedt de medewerker u een andere mogelijkheid aan. Bijvoorbeeld om aan het einde van het gesprek een samenvatting op te nemen.

Zorgvuldig

Wij vragen u zorgvuldig en verantwoordelijk met de door u gemaakte opnamen om te gaan. Het zonder toestemming van de medewerker delen van opnames kan strafbaar zijn. Het is daarom niet toegestaan om opnames aan andere personen die niet hebben deelgenomen aan het gesprek te geven. Ook is het verboden om opnames te delen via sociale media. Het gesprek mag alleen in de privékring worden beluisterd. Dus bijvoorbeeld met u naaste familie of een vriend/vriendin.

Van tevoren vragen het gesprek op te nemen

Stiekem opnemen van gesprekken vinden wij niet netjes. Vraag daarom vooraf aan de medewerker waarmee u het  gesprek heeft, of u een opname mag maken. Geef daarbij aan wat de reden is om de opname te maken. Daarnaast is het niet toegestaan om te knippen en plakken in een opname. Ook is het niet toegestaan om fragmenten van de opname uit het verband te trekken en hierdoor misleidende informatie te verzamelen. Misleidende informatie is informatie die niet klopt met de werkelijkheid. Uiteraard gelden bovenstaande regels ook voor de gemeentemedewerkers zelf.