Klankborduur GGZ

Heeft u een psychisch probleem? Of heeft iemand die u goed kent een psychisch probleem? De Klankbordgroep GGz Wageningen (Kbg) komt op voor de belangen van mensen met een GGz-beperking. (GGz= geestelijke gezondheidszorg). 

Wat is een klankbordgroep

Een klankbordgroep is de naam van een overleg waar u als inwoner uw mening kunt geven. De klankbordgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen. Dit zijn mensen die zelf ook ervaring hebben met psychische problemen. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Wageningen. Zij informeren inwoners, de Adviesraad Samenleving Wageningen, de politek en verder iedereen die vragen heeft.

Binnenlopen

Loop gerust binnen op het klankborduur om uw vragen te stellen. Het kan gaan over de onderwerpen wonen, zorg en welzijn. Iedereen is welkom!

Wanneer

Het klankbord uur is elke tweede vrijdag van de maand van 11.00-13.00 uur

Waar

Startpunt Rooseveltweg 408A Wageningen

Meer informatie en contact