Sociaal Beraad Wageningen

Het Sociaal Beraad is een platform voor inwoners. Het treedt op als onafhankelijk sparringpartner en adviseur van de gemeente Wageningen over sociaal beleid. Het gaat over verschillende thema’s zoals: gezondheid, werk, wonen, jeugd, ouderen, leefbaarheid, armoede, inburgering, mantelzorg en sport/vrijetijdsbesteding.

Leden

Leden van het Sociaal Beraad zijn gemotiveerde en betrokken inwoners van Wageningen die ieder op hun eigen manier kennis van en/of betrokkenheid hebben met één of meer van deze thema’s. Zij geven invulling aan de rol van het Sociaal Beraad vanuit een algemeen en overstijgend belang van inwoners. 
Het Sociaal Beraad werkt met een vaste groep van maximaal 10 leden. Zij hebben samen veel kennis van de verschillende onderwerpen. Zij maken ook graag gebruik van de kennis van andere inwoners die bereid zijn om op thema’s ondersteuning te bieden.

Samenwerking

Een flexibele en praktische manier van werken kenmerkt de samenwerking tussen de gemeente en het Sociaal Beraad. De leden hebben rechtstreeks contact met medewerkers van de gemeente Wageningen. Zij houden zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van (nieuw) sociaal beleid. Verbeterpunten en adviezen van het Sociaal Beraad worden meegenomen in de beleidsvorming en besluitvorming.

Een vaste vertegenwoordiger van de gemeente zorgt voor de verbinding tussen de leden van het Sociaal Beraad en betrokkenen binnen de gemeente. In de veelheid van sociale beleidsthema’s wordt gezamenlijk en vroegtijdig bekeken of en welke vorm van inbreng vanuit het Beraad het beste past. 

Contact

Sociaal Beraad is te bereiken via sociaalberaad@gmail.com.