Zorgen om iemand uit uw omgeving

Misschien heeft u te maken met iemand waarvan u vindt dat deze persoon hulp of ondersteuning dringend nodig heeft. Maar de persoon waarom het gaat, wil zelf geen hulp. De omgeving denkt dat hulp of zorg wel nodig is omdat er bijvoorbeeld grote risico’s zijn. Voor die mensen is er bemoeizorg.  

Wanneer is bemoeizorg mogelijk?

Bemoeizorg is mogelijk bij mensen in zorgwekkende situaties. Zij willen zelf geen hulp of zorg. Bijvoorbeeld omdat zij zelf geen probleem zien. Of omdat zij slechte ervaringen hebben met hulpverleners. Het feit dat mensen zelf geen hulp willen, kan allerlei oorzaken hebben.

Voorbeelden van zorgwekkende situaties

•Iemand verwaarloost zichzelf erg
•Iemand verwaarloost of mishandelt zijn kinderen
•Iemand veroorzaakt veel overlast in de buurt
•Iemand verwaarloost zijn huis en huishouden erg, waardoor er bijvoorbeeld overlast van ongedierte ontstaat

Hoe werkt bemoeizorg?

Bemoeizorg spoort mensen/gezinnen op die uit zichzelf geen hulp vragen of aanvaarden. Ze gaan bij hen langs om het vertrouwen op te bouwen. Ze blijven net zo vaak komen als nodig is. Bemoeizorg kan langdurige begeleiding geven. Ze kunnen ook iemand toe leiden naar de gewone hulpverlening. Een deel van de mensen accepteert uiteindelijk toch hulp.

Vragen over bemoeizorg?

Maakt u zich zorgen om iemand die u kent die zelf geen hulp vraagt? Neem dan eerst contact op met het Startpunt. Van daaruit wordt bepaald of het Startpunt zelf actie onderneemt of dat zij bijvoorbeeld het team bemoeizorg inschakelen.

Veilig thuis

Wilt u melding doen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. U kunt 24/7 per dag contact opnemen met Veilig Thuis

Niet Pluis? Kom in actie

Voor inwoners en/of vrijwilligers is de Niet Pluis? Kom in actie kaart ontwikkeld. Deze kaart kan helpen om de situatie met betrokken persoon bespreekbaar te maken.