Hulp bij het invullen van formulieren (inkomensondersteunende regelingen)

Komt u rond van een laag inkomen? De gemeente heeft een aantal financiele regelingen waar u misschien voor in aanmerking komt. Deze regelingen kunnen uw inkomen aanvullen. Voorbeelden van deze regelingen zijn:

  • het ‘Ik Doe Mee-fonds’
  • bijzondere bijstand
  • collectief aanvullende ziektekostenverzekering
  • tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
  • kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • individuele studietoeslag

De regelingen zijn niet alleen voor mensen die een inkomen op bijstandsniveau hebben. Ook mensen die een iets hoger inkomen hebben, komen soms in aanmerking. Vraag bij het Startpunt naar de mogelijkheden in uw situatie.

Hulp bij het invullen van formulieren

Voor informatie over de inkomensondersteunende regelingen van de gemeente kunt u terecht bij het Startpunt. Ook voor hulp bij het invullen van de formulieren kunt u hier terecht.  In het Startpunt is er vanaf maandag 7 september ook een speciale Inloop Geldzaken. Als u verschillende vragen heeft ten aanzien van uw administratie en financiën kunt u daar ook zonder afspraak binnenlopen