Regels om te werken

Als je gaat werken, krijg je te maken met verschillende regels waar je werkgever en jij je aan moeten houden.

Minimumloon

Het minimumloon is beslist door de overheid. Jouw baas moet jou dat minimaal betalen. Kijk op minimum loon welk loon bij jouw leeftijd hoort.

Werktijden pauzes en rusttijden

De regels over werktijden, pauzes en rusttijden zijn door de overheid bepaald en vastgelegd in de Arbeidstijdenwet. Het is afhankelijk van je leeftijd welke regels er voor jou gelden:

Arbeidsovereenkomst

Als je ergens gaat werken, krijg je vaak een arbeidsovereenkomst. Hierin staan de afspraken die jouw werkgever met je maakt.

CAO

In een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) staan afspraken tussen werkgevers en werknemers. Over de hoogte van je loon, je werkrooster, reiskostenvergoeding, eindejaarsuitkering, vakantie en vrije dagen en loondoorbetaling als je ziek wordt. Elke sector of (groot) bedrijf heeft een eigen cao. Zoek jij de cao die voor jouw werk geldt? Kijk op de website van Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.