Vallen voorkomen

Vallen brengt risico's en vervelende situaties met zich mee. Het is belangrijk dat de risico's zoveel mogelijk worden voorkomen. U kunt zelf een aantal dingen doen:

Veilige woonomgeving

Zorg er voor dat uw woning veilig is. Bewust dingen doen en met kleine aanpassingen voorkomt u al veel. In de brochure 'Toekomst bestendig wonen'  van het Startpunt vindt u tips die hierbij helpen.

Goed zien

Zorg dat u goed blijft zien. Laat daarom elk jaar uw ogen testen bij de opticien. Als u ouder wordt, gaat het zicht vaak achteruit. Een verminderd zicht, vergroot het risico op een val.

Tips bij goed zien

 • Draag een bril als u er één nodig heeft
 • Leen geen bril van iemand anders
 • Reinig dagelijks uw glazen
 • Ga naar de oogarts als u merkt dat uw ogen achteruit gaan
 • Leg uw bril op een vaste plaats of gebruik een brilkoordje zodat u hem snel op kunt zetten

Medicijnen

Medicijnen hebben vaak bijwerkingen. U kunt zich slaperig voelen door medicijnen. Of u reageert langzamer. Andere bijwerkingen zijn slappe spieren en duizelig zijn. Vaak merkt u zelf niet dat u last van bijwerkingen heeft maar de kans dat u valt, is wel groter.

Tips

 • Stop alleen met het innemen van medicijnen als uw arts of apotheker dat nodig vindt
 • Gebruik de hoeveelheid medicijnen die uw arts heeft voorgeschreven
 • Wees voorzichtig met alcohol. U kunt daardoor langzamer reageren. U kunt sneller uw evenwicht kwijt raken en komen te vallen
 • Sta rustig op uit bed of stoel. Neem de tijd om stevig te gaan staan
 • Pas op met activiteiten waarbij u uw evenwicht moet houden. Bijvoorbeeld met traplopen of met ramen wassen
 • Let extra goed op als u  andere medicijnen krijgt. Misschien hebben de medicijnen andere bijwerkingen

Hulpmiddelen

Maak als het nodig is gebruik van hulpmiddelen  bij het lopen, zoals een stok of een rollator. Zorg voor goede en stevige schoenen

Bewegen in Wageningen

Kijk bij Bewegen voor ouderen  voor de mogelijkheden om te bewegen in Wageningen
 

 Bron: website www.veiligheid.nl