Plannen uitvoering Welsaam

Welsaam geeft uitvoering aan de hulp en ondersteuning binnen het beleid van 'Samen Wageningen'. Dit beleid gaat over zorg, welzijn, participatie voor inwoners van Wageningen. Er zijn verschillende uitvoeringsplannen opgesteld. Elk uitvoeringsplan bevat een aantal deelplannen. In de deelplannen is terug te vinden welke activiteiten daaronder vallen. 

Uitvoeringsplan 1 'Ontmoeten en verbinden'

Uitvoeringsplan 2 'Informeren, signaleren en uitwisselen'

Uitvoeringsplan 3 'Vraaggerichte hulp en ondersteuning'

Uitvoeringsplan 4 'Meedoen en initiatieven'