Perspectief en initiatieffonds Welsaam

Initiatievenfonds

'Initiatievenfonds Wageningen' stimuleert en ondersteunt ideeën, activiteiten en burgerinitiatieven die bijdragen aan een socialer, duurzamer en fijnere stad, buurt of straat. Het initiatievenfonds wordt beheerd door Thuis Wageningen. Met het fonds worden nieuwe en bestaande activiteiten en initiatieven financieel gesteund, wanneer die een meerwaarde hebben voor de leefbaarheid in de stad. Kijk voor meer informatie en hoe dit kan worden aangevraagd op de website van Welsaam

Perspectieffonds

Het perspectieffonds is opgezet voor activiteiten die niet gefinancierd zijn in de basisvoorziening. Het gaat om vraaggerichte activiteiten, voorlichtingsactiviteiten en activiteiten in het kader van ontmoeten. Kijk voor meer informatie over het perspectieffonds en hoe dit kan worden aangevraagd op de website van Welsaam.