Uitleg kernteam

Inwoners zijn samen met hun netwerk als eerste verantwoordelijk voor de zorg voor elkaar. Ze worden door de gemeente waar mogelijk gefaciliteerd. Soms zijn er situaties waarin het niet meer lukt om via de reguliere weg de problemen die er spelen aan te pakken. Het kan bijvoorbeeld gaan om ingewikkelde situaties met problemen op veel gebieden in het leven.

Externe specialisten

Om de ingewikkelde problemen te kunnen aanpakken, is er een team van externe specialisten samengesteld. Dit team heet het Kernteam. Zij hebben veel kennis en ervaring met onderwerpen die in het sociale domein spelen. Zij zijn ook beschikbaar voor beroepskrachten om advies of raad te vragen. Het gaat hierover zeer complexe vragen rondom de ondersteuning van inwoners. Om vragen waarbij meerdere zaken een rol spelen. Als het nodig is, kan het team (tijdelijk) worden aangevuld met extra deskundigen, de zogenaamde flexibele schil.

Onafhankelijk

Het Kernteam is onafhankelijk. Zowel de cliënt als de beroepskracht en ook andere bezorgde inwoners kunnen een vraag voor advies aanmelden. Belangrijk bij hun werkwijze is, dat het Kernteam altijd probeert om mét elkaar te praten en niet over elkaar.

Ondersteuningsplan

Met het advies van het Kernteam komt er één ondersteuningsplan. Dit plan is gemaakt met de beroepskrachten en de inwoner. Er is veel aandacht voor de eigen mogelijkheden en het netwerk van de inwoner om zaken aan te pakken en op te lossen. Er wordt één planregisseur aangewezen voor het uitvoeren van het plan. Dit kan de inwoner zelf zijn, iemand uit zijn/haar netwerk of een beroepskracht. De in het plan genoemde ondersteuners vormen met elkaar het ambulante team. Zij gaan samen met de inwoner aan de slag met het plan. Dit ambulante team kan trouwens gedurende het traject veranderen van samenstelling. De ondersteuning blijft betrokken zolang dat nodig is. Wanneer het niet meer nodig is dan stopt de steun.

Vragen of een casus inbrengen?

Het Kernteam komt wekelijks bij elkaar op het Startpunt, Rooseveltweg 408A te Wageningen. Voor het inbrengen van een casus of voor vragen kunt u het Kernteam bereiken via de procesregisseur. De procesregisseur is per mail bereikbaar via kernteam@wageningen.nl.