Minima krijgen geld terug vanwege hogere Vitensrekening

Minima die bij de gemeente Wageningen bekend zijn, krijgen tussen donderdag 10 december en maandag 14 december automatisch €56,33 op hun rekening gestort. Hiermee wordt de hogere rekening van Vitens, net als vorig jaar,  gecompenseerd. Minima die in deze periode dit bedrag niet hebben ontvangen, kunnen de compensatie zelf aanvragen als ze ervoor in aanmerking willen komen.

Vanaf woensdag 16 december zijn bij de balie op het stadhuis aanvraagformulieren op te halen. De ingevulde formulieren moeten uiterlijk vrijdag 15 januari weer worden ingeleverd op het stadhuis.

Wie komen in aanmerking?

Inwoners met een inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm worden gecompenseerd. In de onderstaande tabel staat welke inkomensnormen van toepassing zijn en wie ervoor in aanmerking komt. Inwoners die de compensatie al ontvangen hebben, kunnen deze niet nog een keer aanvragen. Inwoners die geen factuur van Vitens hebben ontvangen, worden niet gecompenseerd. Ook bedrijven en studenten met studiefinanciering of –lening worden niet gecompenseerd.

 

Leefsituatie en leeftijd

Netto maandinkomen

Personen tussen de 18 en 21 jaar

Alleenstaand

€ 321,-

Gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar

€ 642,-

Gehuwd of samenwonend, één persoon 21 jaar of ouder

€ 1.249,-

Personen tussen 18 en 21 jaar met kind(eren)

Alleenstaande ouder

€ 321,-

Gehuwd of samenwonend, beiden jonger dan 21 jaar

€ 1.013,-

Gehuwd of samenwonend, één persoon 21 jaar of ouder

€ 1.620,-

Personen tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaand

€ 1.300,-

Alleenstaande ouder/verzorger

€ 1.671,-

Gehuwd of samenwonend

€ 1.857,-

Personen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaand

€ 1.453,-

Alleenstaande ouder/verzorger

€ 1.772,-

Gehuwd of samenwonend

€ 1.969,-

 

Praktische informatie

Bezoekadres: Markt 22, Wageningen, Kijk op www.wageningen.nl voor de openingstijden, ook rondom de feestdagen.

Aanleiding

In 2019 is Vitens gestart met de doorrekening van een gemeentelijke belasting aan inwoners en bedrijven: de precariobelasting. Dit is de belasting van de gemeente op kabels en leidingen in gemeentegrond. Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten om inwoners met een minimum-inkomen hiervoor volledig te compenseren.