Stop ouderenmishandeling

Iedere oudere kan in een situatie terecht komen waarin er over grenzen van de oudere wordt gegaan en/of de oudere niet respectvol wordt behandeld. Als dit vaker voor komt en de oudere hier schade aan ondervindt, noemen we dit ouderenmishandeling. Dit kan iedere oudere overkomen. 
Ouderenmishandeling komt voor in gezins- of familierelaties, maar ook in het contact met beroepskrachten. Bij ouderenmishandeling is er altijd sprake van een persoonlijke relatie, vaak gaat het om een naaste van wie de oudere afhankelijk is op zorg of financieel gebied bijvoorbeeld de echtgenoot, een kind, kleinkind of ander familielid.

Verwaarlozing en mishandeling gebeuren meestal onbedoeld; uit onmacht, onkunde of onwetendheid. Ook al is het onbedoeld…. Het moet snel stoppen! En daarbij is uw hulp nodig. Belangrijk is dat u alert bent op signalen van mishandeling. Hoe moeilijk dit soms ook kan zijn. Heeft u een vermoeden van ouderenmishandeling, neem dan contact op met het Startpunt of Veilig Thuis Gelderland-Midden. De medewerkers luisteren naar uw verhaal en geven gericht advies en informatie.

Hoe herken ik ouderenmishandeling?

De volgende signalen kunnen duiden op oudermishandeling.

Financiële uitbuiting 
Plotselinge onverklaarbare geldopnames bij de bank, verdwijnen van waardevolle spullen uit huis, onverklaarbaar tekort aan geld, ontstaan schulden, huurachterstand, grote belangstelling van familie voor geld of bezittingen van de oudere, weigeren van informatie over financiële situatie.

Schending van rechten 
Deuren zijn op slot, overname van zaken die iemand beslist zelf kan, geen toegang van vrienden of bekenden, geen privacy bij bezoek, geen zelfbeschikking in bijvoorbeeld dag indeling.

Lichamelijke mishandeling 
Blauwe plakken, snij-, schaaf- of brandwonden, zwellingen, striemen op het lichaam, versuffing en lusteloosheid.

Psychische mishandeling 
Onverklaarbare angst, woede en/of verdriet, verwardheid, schuchterheid, weinig reactie, wantrouwen, slaap- en/of eetproblemen.

Verwaarlozing 
Ondervoeding, uitdroging, stank, doorliggen of andere onverzorgde wonden, vervuiling van zichzelf en/ of huis, onvoldoende eten en drinken in huis, lichamelijke achteruitgang, plotselinge vermagering, depressie, frustratie, lusteloosheid, verdriet en wanhoop.

Seksueel misbruik 
Beschadigingen of irritaties aan genitaliën of anus, terugkerende genitale of anale infecties, bloedvlekken in kleding of beddengoed, moeite met zitten of lopen, geslachtsziekten, hevige onrust bij het (ont-)kleden of wassen, veelvuldig seksueel getinte gesprekken voeren.

Ouderen vinden het moeilijk om over mishandeling te praten. Daarom is het belangrijk dat er bij een vermoeden actie wordt ondernomen om de slachtoffers en plegers te helpen. U kunt hiervoor terecht bij het Startpunt en Veilig Thuis Gelderland-Midden.