Wie werken er in het Startpunt?

Het Startpunt bestaat uit 12 medewerkers die vanuit verschillende organisaties werkzaam zijn in één team. Een deel van hun tijd werken zij achter de balie van het Startpunt. Een ander deel van hun werktijd leggen zij huisbezoeken af. Altijd helpen zij inwoners met vragen over hun leven. Dat kunnen hele uiteenlopende vragen zijn. Vragen over bijvoorbeeld wonen, welzijn, inkomen, werk, onderwijs, zorg en ondersteuning en de opvoeding van kinderen. 

Samenstelling van het team

De samenstelling van het team is divers. Er werken medewerkers met verschillende achtergronden wat betreft kennis en werkervaring. Zij hebben kennis over zorg en ondersteuning, geldzaken en uitkering, jeugd, senioren, wmo, wonen, onderwijs, welzijn, psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking, ouderen enz.

Team foto

Startpunt team foto mei 2019