Jeugdhulp

Heeft u een vraag over hulp en/ondersteuning aan een jeugdige? Dan kunt u hiervoor een melding doen bij het Startpunt.

Gesprek

De Startpuntmedewerker of een jeugdconsulent praat met u over uw vragen. Hij/zij kijkt samen met u wat er nodig is aan hulp of ondersteuning. Er wordt met u besproken wat u met hulp van uw familie en vrienden kunt oplossen. Of waarin vrijwilligers kunnen helpen. De medewerker van het Startpunt of de jeugdconsulent informeert en adviseert u over de mogelijkheden. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.

Ondersteuning

Is er een vorm van jeugdhulp nodig? In veel gevallen is hiervoor een toekenning (besluitbrief) van de gemeente nodig. Een jeugdconsulent handelt uw melding dan verder af. De jeugdconsulent bepaalt samen met u welke hulp ondersteuning er wordt geregeld.

Ondersteuningsplan

Afspraken over ondersteuning komen in een plan te staan. Dit plan heet een ondersteuningsplan en krijgt u thuisgestuurd. U ondertekend het plan en stuurt het terug. U krijgt daarna de besluitbrief (toekenning)van de gemeente thuisgestuurd. Hierin staat precies op welke en hoeveel ondersteuning u recht heeft.

Bescherming persoonsgegevens

Het Startpunt vind het belangrijk dat er zorgvuldig wordt om gegaan met de persoonlijke gegevens van uw gezinsleden. Hoe dit gaat, leest u hier.

Meer informatie

  • Voor een melding voor jeugdhulp vult u het meldingsformulier in.
  • Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met het Startpunt Wageningen, Rooseveltweg 408a (0317) 41 01 60.
  • Folder verwijsindex