Persoonsgebonden budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg of ondersteuning kunt regelen. U kunt hulp inkopen van een professionele zorgverlener, een zzp'er of een mantelzorger. Het pgb-Wmo is voor volwassenen die hun ondersteuning zelf willen inkopen. Het pgb-Jeugdwet is voor jeugdigen onder de 18 jaar.

Verschil zorg in natura en pgb

Zorg in natura betekent dat u hulp of ondersteuning krijgt van een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente. Dan regelt de zorgverlener hoe u zorg krijgt. Kiest u voor een pgb, dan regelt u alles zelf en hebt u dus de vrijheid om de zorg in te kopen bij zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft.

Voorwaarden pgb

Het besluit om zelf zorg in te kopen, neemt u altijd samen met uw contactpersoon van het Startpunt. De voorwaarden voor een pgb-Jeugdwet en pgb-Wmo zijn in grote lijnen hetzelfde.

  • U hebt een indicatie op basis van de Jeugdwet of Wmo
  • U bent in staat om het budget te beheren. U kunt dus zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen. Dit mag niet dezelfde persoon of organisatie zijn die ook hulp aan u gaat verlenen. Staat u onder bewindvoering, dan is het pgb wellicht geen goede optie
  • De zorg die u inkoopt sluit aan bij het plan van aanpak dat is gemaakt
  • Voor professionele hulp en ondersteuning met pgb gelden dezelfde kwaliteitseisen als voor de hulp en ondersteuning die de gemeente zelf inkoopt. Ga naar de kwaliteitseisen.

Aanvragen van een PGB

U maakt een afspraak met een medewerker van het Startpunt. Gezamenlijk bekijkt u of u in aanmerking komt voor een PGB. Komt u hiervoor in aanmerking dan bestaat de aanvraag uit het volgende:

  • Een ondertekend plan van aanpak of een persoonlijk plan dat u zelf opstelt. Ga naar het persoonlijk plan.
  • Informatie over de hulp of ondersteuning die u wilt inkopen
  • Een toelichting waarom u gebruik wilt maken van de mogelijkheid van pgb
  • Een toelichting dat u in staat bent om aan de plichten van het pgb te voldoen of dat iemand u hierbij kan helpen
  • Een budgetplan, hoe gaat u bijvoorbeeld het geld besteden
  • Een toelichting dat als de hulp of ondersteuning door beroepskrachten wordt uitgevoerd, deze voldoet aan de kwaliteitseisen van de gemeente.

Afspraak maken

U kunt het beste een afspraak maken met een medewerker van het Startpunt voor het aanvragen van een pgb. U weet dan zeker dat er voldoende tijd voor uw vragen is. Een afspraak maken kan telefonisch via 0317- 41 01 60, e- mail startpunt@wageningen.nl, of binnenlopen op Rooseveltweg 408a te Wageningen.

Hoe verloopt uw aanvraag

De gemeente bekijkt uw aanvraag. Binnen twee weken ontvangt u een besluit (een beschikking) op uw aanvraag. Wanneer u een pgb krijgt, dan staat in de beschikking onder andere de hoogte van het budget, voor hoe lang u het budget krijgt en het resultaat wat u wilt bereiken met de hulp een ondersteuning.

 

Zoeken