Mantelzorgcafé

Het Mantelzorgcafé is een plek voor ontmoeting voor mantelzorgers.

Wat

U legt nieuwe contacten. Er wordt in ontspannen sfeer ervaringen en emoties gedeeld met andere mantelzorgers. Er wordt met elkaar gepraat over een onderwerp. Er wordt iemand uitgenodigd die veel van het onderwerp afweet. Het mantelzorgcafé is er ook voor ontspanning. Er zijn leuke activiteiten zoals een uitstapje of een lunch. Tijdens het mantelzorgcafé is er altijd een medewerker van Mantelzorg Wageningen aanwezig. Zij kan uw vragen beantwoorden.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan bij Mantelzorg Wageningen via telefoon 0317-468818 of e-mail  mantelzorgwageningen@solidez.nl