Klankborduur GGZ

Heeft u een psychisch probleem? Of heeft iemand die u goed kent een psychisch probleem? De Klankbordgroep GGz Wageningen (Kbg) komt op voor de belangen van mensen met een GGz-beperking. (GGz= geestelijke gezondheidszorg). 

Wat is een klankbordgroep

Een klankbordgroep is de naam van een overleg waar u als inwoner uw mening kunt geven. De klankbordgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen. Dit zijn mensen die zelf ook ervaring hebben met psychische problemen. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Wageningen. Zij informeren inwoners, de Adviesraad Samenleving Wageningen, de politek en verder iedereen die vragen heeft. Wilt u iets bespreken met de Klankbordgroep? U bereikt hen via onderstaande contactgegevens. 

Meer informatie en contact