Vertrouwenscontactpersoon sportverenigingen, culturele organisaties en stichtingen

Machteld Speets en Machteld Vos de Wael zijn twee vertrouwenscontactpersonen. Zij zijn dit voor de Wageningse (sport)verenigingen, culturele organisaties en stichtingen die hier zelf niet in kunnen voorzien. Bij hen kunt u terecht met vragen over alle vormen van ongewenst gedrag. Ook kunt u bij hen een melding doen.

Waarover kan het gaan?

Het kan gaan om:
• Ongewenst (seksueel) gedrag
• Pesten en gepest worden, discriminatie
• Het gevoel hebben dat je om een bepaalde reden er niet bij hoort
• Grensoverschrijdend gedrag: iemand doet iets wat jij onprettig vindt

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon luistert naar uw verhaal. Ze helpt u zoeken naar de mogelijkheden om het probleem aan te pakken. Ze begeleidt het proces waarin uzelf actie onderneemt. Het gesprek is vertrouwelijk. U belt of mailt hiervoor naar vertrouwenscontactpersoon@vcwageningen.nl

 vertrouwenspersoon machteld Speets en Machteld Vos de Wael


 

 

 

 

 

Machteld Speets                    Machteld Vos de Wael