Casus 1 Matthijs

Cliëntondersteuners staan gratis en belangeloos klaar voor inwoners van Wageningen
Een beetje apart was hij wel, die Matthijs. Met zijn koppigheid en boze uitbarstingen. Met zijn eeuwige geldgebrek. Met zijn enorme drang om vrienden te maken, ergens bij te horen. Hij bleek de ideale kameraad voor een groepje foute vrienden die in hem een handige loopjongen zagen. Zo ging het langzaam bergafwaarts met Matthijs. Hij maakte veel ruzie met zijn moeder, had wisselende baantjes en grote financiële problemen. Tot een professional van het Huis van de Wijk in Wageningen aan de bel trok. Hij meldde Matthijs aan bij MEE Veluwe voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

Hulp inroepen van MEE Veluwe
Jasper, sociaal werker in het Huis van de Wijk: “Dat Matthijs een verstandelijke beperking heeft, zie je eigenlijk niet direct aan hem en dat is ook meteen zijn grootste uitdaging. Hij wordt soms verkeerd begrepen en overschat. Mensen begrijpen niet goed waarom hij reageert zoals hij doet en maken soms misbruik van hem. Matthijs had een Wajong-uitkering en ondanks de hulp van een bewindvoerder zat hij altijd krap bij kas. Hij had een tijd begeleid gewoond, maar verbleef inmiddels alweer een tijd bij zijn moeder die zelf ook schulden had.  Die gezamenlijke geldproblemen zorgden vaak voor escalaties thuis. Ik merkte gewoon dat het niet goed met hem ging en in mijn ogen moest hij geholpen worden.”

Persoonlijk Plan voor Matthijs
Bij MEE Veluwe werd Matthijs gekoppeld aan onafhankelijk cliëntondersteuner Gerda. Na een uitgebreid gesprek met haar, bleek dat vooral zijn thuissituatie hem veel onrust oplevert. Samen besloten ze daarom om op zoek te gaan naar een eigen woonplek voor Matthijs. Allereerst probeerde Gerda of Matthijs via de Wet Langdurige Zorg kans zou kunnen maken op een plek binnen een begeleide woonvorm. Toen dat niet het geval bleek, besloten Matthijs en Gerda om stap voor stap toe te werken naar een eigen woning via de Woningstichting. Daarvoor stelden ze in samenspraak met de bewindvoerder een persoonlijk plan op.

Heldere afspraken
Hoewel Matthijs een ambulante woonbegeleider niet nodig vond, wist Gerda hem te overtuigen dat het juist zo veel rust zou brengen als iemand af en toe even met hem meedacht en hem met wat praktische dingen zou helpen. De acceptatie van de hulp via het WMO werd een van de afspraken in het plan. Ook regelde Gerda dat Matthijs de noodzakelijke herkeuring bij het UWV ging doen, waarbij werd beoordeeld dat hij zijn Wajong-uitkering mocht behouden. Het gaf hem de ruimte om met de nodige begeleiding zelf zijn eigen geld te verdienen. Dat het geld in beheer van de bewindvoerder zou blijven vond Matthijs zelf eigenlijk wel fijn, het voorkwam dat hij weer in de problemen zou komen. En sneller dan verwacht was het zo ver: Matthijs kreeg zijn eigen appartementje in Wageningen! Een feestelijk moment; de volgende stap naar de zo noodzakelijke rust in zijn leven.

Matthijs doet mee
Trots laat Matthijs zijn appartementje in Wageningen zien: “Het is zó mooi! Ik ben heel blij dat dit allemaal gelukt is. Ik heb een leuke baan, ik heb vrienden in het Huis van de Wijk en ik heb mijn eigen plekje! Nu krijg ik nog hulp, maar misschien kan ik het later ook zelf!”

Kan MEE Veluwe jou ook helpen?
MEE Veluwe is er ook voor jou! Bel of mail gerust eens als je vragen hebt over leren & werken, samenleven & wonen, regelgeving & geldzaken, of bijvoorbeeld opvoeding & ontwikkeling. De cliëntondersteuners van MEE Veluwe staan gratis en belangeloos klaar voor alle inwoners van Wageningen. Ook het Startpunt kan u in contact brengen met een onafhankelijke cliëntondersteuner. www.meeveluwe.nl - info@meeveluwe.nl - 055 – 526 92 00