Verlenging toekenning WMO

MELDING WMO PDF

MELDING WMO ONLINE

Heeft u hulp en/of ondersteuning van de gemeente en loopt dit binnenkort af? Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden of begeleiding of dagbesteding? Als u dit wilt voortzetten dan is het belangrijk dat u dit op tijd meldt bij het Startpunt.

Wanneer

Het beste is om uw melding zes weken van tevoren te doen. Dus 6 weken voordat de toekenning afloopt. Het is anders niet zeker dat het op tijd kan worden afgehandeld.  

Hoe

Verlenging begeleiding

Voor verlenging van begeleiding is een volledig ingevuld ondersteuningsplan nodig. Dit kunt u eventueel samen met uw begeleider invullen. Het formulier is ook op te vragen via de e-mail wmo@wageningen.nl

Verlengen hulp bij het huishouden

Voor verlenging van de hulp bij het huishouden vult u een meldingsformulier. Dit kunt u sturen naar startpunt@wageningen.nl .

Formulier inleveren of versturen

Het inleveren van de formulieren kan bij het Startpunt of u kunt het ook versturen naar:

Gemeente Wageningen,
team Sociale Dienstverlening,
Postbus 1,
6700 AA Wageningen.

Meer informatie

Neem contact op met het Startpunt Rooseveltweg 408a Wageningen