Vervangende zorg

Bij vervangende zorg wordt de mantelzorger tijdelijk vervangen. Iemand anders neemt de zorg over. Vervangende zorg wordt ook wel respijtzorg genoemd.

Waarom is vervangende zorg belangrijk?

Mantelzorgen doe je vaak voor een lange tijd. Soms 24 uur per dag. Dat kan veel van de mantelzorger vragen. Zowel geestelijk maar ook lichamelijk. Om dat vol te houden, is tijd voor ontspanning belangrijk. De mantelzorger kan dan dingen doen die hij leuk vindt. Of waar hij normaal niet aan toekomt. Een mantelzorger kan dit alléén doen, als de zorg goed overgedragen en geregeld is. Om dat mogelijk te maken, is er dus vervangende zorg.

Soorten vervangende zorg

Er zijn verschillende soorten vervangende zorg. Bijvoorbeeld logeeropvang of dagopvang. Vervangende zorg kan ook thuis worden geregeld. Het kan zowel door vrijwilligers als betaalde krachten worden gegeven. Het kan af en toe maar ook regelmatig zijn.

Vergoeding

Vervangende zorg wordt vanuit verschillende wetten vergoed:

Kosten

Vrijwillige vervangende zorg is meestal gratis. Vaak betaalt u voor vervangende zorg vanuit de Wmo, Jeugdwet en Wet Langdurige Zorg een eigen bijdrage. De eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK

Meer weten

Voor vragen over vervangende zorg kunt u terecht bij het Startpunt of Solidez Mantelzorg.