Vrijwillige hulp ongeneeslijk zieken

Vrijwilligers van de vrijwilligers palliatieve terminale zorg zetten zich in voor mensen die niet meer beter kunnen worden. Palliatief betekent verzachting. Palliatieve zorg is er op gericht om het leven zo prettig mogelijk te maken. De zieke heeft vaak nog kort te leven. Zij kunnen met deze hulp vaak langer thuis worden verzorgd. Of eventueel thuis sterven.

Wat

Eén of meerdere dagdelen in de week nemen zij de taken van de mantelzorger over. Zo kan de mantelzorger de zorg beter vol houden. Ze helpen bij wat er nodig is. Ze bieden een luisterend oor. Ze geven praktische en emotionele ondersteuning. Ook waken ze als het nodig is 's nachts bij de zieke.

Meer informatie

Bel met het nummer 06-21960352 of e-mail naar vptz@solidez.nl