Praktische hulp door vrijwilligers

In Wageningen zijn er verschillende vrijwilligersorganisaties die inwoners helpen met hun administratie en financiën. Hieronder leest u welke organisaties dat zijn.

Tijdelijke steun bij uw administratie

Heeft u tijdelijk steun nodig bij uw administratie of financiën? Bijvoorbeeld vanwege ziekte of een andere reden waarom het tijdelijk niet lukt? U kunt dan voor maximaal 1 jaar terecht bij:

  • Humanitas Thuisadministratie Wageningen.
  • Telefoon: 06- 35 11 76 99
  • Email: f.spijkstra@humanitas.nl

Hulp voor een langere tijd

Voor langdurige hulp bij de thuisadministratie kunt u contact opnemen met Lotte van de Peppel. Zij werkt bij Solidez en is bereikbaar via: langdurigethuisadministratie@solidez.nl of l.vandepeppel@solidez.nl .

SchuldHulpMaatje Wageningen (van stichting ISOFA-Wageningen)

Hulp voor een langere periode:

Telefoon: 06 37 28 91 31
E-mail: coordinator@isofa-wageningen.nl
Internet: www.isofa-wageningen.nl.

Hulp bij het invullen van belastingpapieren