Vormen van dementie

Dementie is de naam voor verschillende hersenziektes. De verstandelijke mogelijkheden zoals bijvoorbeeld het geheugen en de taal gaan achteruit. Bij dementie denken we vaak aan ouderdom. Maar ook op jonge leeftijd kunnen mensen een vorm van dementie krijgen.  

Vormen van dementie

De meest voorkomende vormen van dementie zijn:

Foto dementie

Diagnose

Een diagnose stellen, is het vaststellen van een ziekte of aandoening. Bij dementie kan dit door de huisarts of in een polikliniek voor geheugenproblemen worden gedaan. Een huisarts verwijst ook vaak door naar een geheugenpolikliniek voor uitgebreider onderzoek. De patiënt komt dan meestal ook bij een geriater. Een geriater behandelt oudere mensen die verschillende ziektes tegelijk hebben.  

Verschijnselen van dementie

De verschijnselen van dementie zijn verschillend per persoon en per ziekte. Meestal geeft de partner of een familielid aan dat er iets niet in orde is. Een aantal algemene verschijnselen zijn:

  • Vergeetachtigheid
  • Problemen met dagelijkse praktische handelingen zoals bijvoorbeeld aan- en uitkleden of koffie zetten
  • Problemen met een taak
  • Kwijtraken van spullen
  • Vergissingen met tijd, plaats en soms ook persoon
  • Moeilijk kunnen beoordelen
  • Terugtrekken uit activiteiten met andere mensen
  • Veranderingen van gedrag en karakter
  • Onrust
  • Problemen met het zien

Bron: website Alzheimer Nederland.