Vergeetachtigheid en dementie

Vergeetachtigheid en dementie zijn niet hetzelfde. Vergeetachtigheid is een onschuldig verschijnsel. Hierbij kan iemand een korte tijd iets niet te herinneren. Bij dementie is de informatie door de persoon niet meer terug te halen. Het lijkt te zijn verdwenen.

 

Normale vergeetachtigheid Abormale vergeetachtigheid
Er zijn alleen geheugenproblemen Gaat samen met achteruitgang van andere geestelijke functies
Het overkomt bijna iedereen Komt voor 5-7% van alle mensen boven de 65 jaar
Is lastig maar maakt iemand niet afhankelijk van hulp Maakt hulpbehoevend
Geheugensteuntjes helpen vaak goed Is een onomkeerbaarproces
Details van iets wat is gebeurd, wordt vergeten Hele gebeurtenissen worden vergeten

Informatie kan niet goed worden teruggevonden, het ligt op het puntje van de tong

Informatie wordt niet meer in het geheugen opgenomen, men heeft ook niet meer het gevoel dat men het weet.