Kinderen

Er zijn kenmerken die al jong doen vermoeden dat er misschien sprake is van hoogbegaafdheid. De kenmerken van een hoogbegaafd kind worden bij elk kind anders zichtbaar.

Knelpunten

Hoogbegaafde kinderen kunnen tegen verschillende problemen aanlopen. De omgeving is vaak niet afgestemd op de behoeften die zij hebben in hun ontwikkeling. Ze hebben te weinig uitdaging en/of voelen zich niet gezien in hun anders-zijn. Veel kinderen passen zich daardoor te veel aan. Ook kan het zijn dat ze zich niet aanpassen wat leidt tot botsingen en onbegrip. De problemen kunnen zich op verschillende manier uiten bijvoorbeeld door:

  • Niet naar school willen omdat het kind school saai vindt of dat het zich niet thuis voelt in de groep
  • Faalangstig zijn
  • Emotionele uitbarstingen
  • Geen vrienden kunnen maken
  • Zich onbegrepen voelen
  • Problemen met leerkrachten of gezaghebbende hebben
  • Het nut van een opdracht niet inzien en daardoor afhaken
  • Onderpresteren
  • Lichamelijke klachten

Test

Eén van de onderdelen om vast te stellen of een kind hoogbegaafd is, is het afnemen van een intelligentietest. Deze uitslag kan gevraagd worden om toegang te krijgen tot voorzieningen voor hoogbegaafden.