Middelbare School

Hoogbegaafdheid op de middelbare school

In het voortgezet onderwijs zijn scholen verantwoordelijk voor onderwijs op maat aan hoogbegaafde leerlingen. Scholen ontvangen hier geld voor. In het schoolplan staat wat de school doet voor hoogbegaafde leerlingen. E is ook een landelijk netwerk van begaafdheidsprofielscholen. Deze scholen geven extra aandacht aan hoogbegaafde leerlingen.

Scholen met extra uitdaging

Specialistische middelbare school hoogbegaafdheid

OPUS onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen