Wat is hoogbegaafdheid

Veel mensen die hoogbegaafd zijn, weten dat niet van zichzelf. Zij merken dat ze anders zijn en kunnen tegen bepaalde zaken aanlopen. Ze voelen zich vaak niet begrepen door anderen of merken dat hun denkniveau niet aansluit bij dat van een ander.

Wat is het?

Het is moeilijk hoogbegaafdheid in een definitie te verwoorden. Er zijn namelijk heel veel definities. Wat deze gemeenschappelijk hebben is dat er in ieder geval sprake is van een zeer hoge intelligentie. Maar hoogbegaafd is meer dan een hoog IQ alleen. Wat het dan meer is, daarin verschillen de definities. Het Delphi-model Hoogbegaafdheid is een model dat hoogbegaafdheid ziet als een set van meerdere kenmerken.

Model hoogbegaafdheid

In het onderstaande model worden verschillende belangrijke kenmerken weergegeven.

 

 Hoogbegaafdheid dat zie je zo! Over zelfbeeld en imago van hoogbegaafden

Uitleg bij het model

Een hoogbegaafd persoon is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. De persoon is zelfstandig, nieuwsgierig en gedreven van aard. Ook is het een sensitief en emotioneel mens, leeft intens en heeft vaak plezier in het creëren.

Het model bestaat uit vijf kernelementen namelijk:

 • denken (hoog intelligent)
 • voelen (rijk geschakeerd)
 • willen (gedreven)
 • nieuwsgierig
 • doen (scheppingsgericht)
 • waarnemen (hoog sensitief)

Bij hoogbegaafde mensen zijn al deze elementen sterk aanwezig. De reden waarom bij de bepaling en herkenning van hoogbegaafdheid er voornamelijk gekeken wordt naar de hoogte van de intelligentie, is omdat dit het enige is wat enigszins betrouwbaar gemeten kan worden. Het is een belangrijk onderdeel, maar niet het enige kenmerk van hoogbegaafdheid.

Herkenningspunten

 • Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard
 • Creatief en origineel
 • Perfectionistisch
 • Gemotiveerd en gedreven
 • Zeer grote woordenschat en moeilijke zinsbouw voor de leeftijd
 • Plezier in het oplossen van problemen en puzzels
 • Zelfstandig
 • Sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Ongebruikelijke emotionele diepgang, intense gevoelens en reacties, hoogsensitief, leeft intens
 • Sterk gevoel van betrokkenheid bij maatschappelijke en politieke kwesties
 • Brede belangstelling en/of diepe belangstelling in een specifiek onderwerp
 • Een hoog IQ

Hoe vaak komt hoogbegaafdheid voor?

Hoogbegaafdheid kom bij 2 tot 3 procent van de bevolking (gebaseerd op het onderdeel intelligentie) voor maar in Wageningen is het waarschijnlijk meer vanwege de aanwezigheid van een topuniversiteit waar veel maatschappelijk relevante studies plaatsvinden.