Landelijke websites hoogbegaafdheid

Platform hoogbegaafdheid

Er is een landelijk platform hoogbegaafdheid. Kijk op de website van Koepel Hoogbegaafdheid

Pharos

Pharos is een oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen.

Landelijke vereniging

Choochem is een landelijke vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen in kerk, school en samenleving.

HINT Nederland

Hint  Nederland richt zich op het behartigen van de belangen van hoogbegaafden.

Internationale vereniging

Vereniging Mensa Nederland, Mensa is een internationale vereniging voor mensen met een hoge intelligentie.

Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen

Het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV) is een kennisproject en netwerkorganisatie die tot doel heeft het leefklimaat van hoogbegaafden te bevorderen.

Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling

Talent stimuleren

Vakanties voor kinderen

Familieexpeditie.nl

Week van de hoogbegaafdheid

Elk jaar is er in maart de Week van de Hoogbegaafdheid. Het organisatieteam brengt met de Week van de Hoogbegaafdheid het onderwerp positief onder de aandacht. In die week wordt er kennis over hoogbegaafdheid verspreid. Vooroordelen en misvattingen worden zoveel mogelijk weggenomen. Hoogbegaafdheid is een woord dat niet bij iedereen positieve gedachten oproept. Onder andere hierdoor kunnen hoogbegaafden niet altijd en overal zichzelf zijn en hun talenten goed inzetten. Hoogbegaafden hebben de maatschappij veel te bieden. Daarom is er deze week met een positieve insteek.