Diagnostiek hulpverlening

In de hulpverlening is er steeds meer informatie over hoogbegaafdheid beschikbaar. Voor ouders is het belangrijk om te leren om gaan met hun hoogbegaafde kind. Het is belangrijk dat er zorgvuldig gekeken wordt wie het kind het beste kan begeleiden. Soms is er behandeling nodig om het kind inzicht te laten krijgen in de problemen die er spelen. Vaak veranderen de problemen als de leefwereld van het kind wordt aangepast.

Diagnostiek en behandeling

Is er onderzoek nodig of gerichte behandeling? Op verschillende plaatsen kan men terecht voor diagnostiek, behandeling en begeleiding voor kinderen die hoogbegaafd zijn.

Er kan individuele behandeling nodig zijn bijvoorbeeld als uw kind een negatief zelfbeeld heeft. Vaak is het goed om het hele gezin en ook leerkrachten te betrekken bij de behandeling

Begeleiding aan hoogbegaafde kinderen

Er zijn verschillende organisaties die op verschillende manieren begeleiding aanbieden aan hoogbegaafde kinderen.

Vragen

Heeft u vragen over diagnostiek en/of welke hulpverlening passend is?  Of uw kind bijvoorbeeld in aanmerking komt voor een vergoeding? Neem hierover contact op met het Startpunt. Er kan dan met u bekeken worden of diagnostiek behandeling en begeleiding vanuit de jeugdwet kan worden vergoed. Het bekostigen van de plusklas wordt niet vanuit de jeugdwet vergoed en is voor rekening van de ouders.