Buurt maatschappelijk werk

Het buurtmaatschappelijk werk geeft hulp bij vragen over bijvoorbeeld:

  • eenzaamheid
  • rouwverwerking
  • huisvesting
  • financiën en schulden
  • huwelijksproblemen
  • het leren omgaan met een handicap of een verlies

De maatschappelijk werker heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat de maatschappelijk werker niet met anderen over uw situatie mag praten zonder uw toestemming. U heeft geen verwijsbrief van de huisarts nodig. U kunt dus een afspraak maken.

Cursussen

Bij genoeg deelnemers, wordt er een cursus rouwverwerking gegeven. Ook wordt er een cursus gegeven waarin u beter voor u zelf leert opkomen.

Meer informatie

  • Voor een afspraak belt u tijdens het telefonisch spreekuur. Dat kan van maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00 uur, telefoonnummer 0317- 46 88 25. Een afspraak kan ook bij u thuis plaatsvinden.
  • Via email: buurtmw@solidez.nl of voor vragen over een cursussen email amwgroepswerk@solidez.nl