Zak en kleedgeld

Zak- en kleedgeld

Veel ouders geven hun kinderen vanaf een bepaalde leeftijd zak- en kleedgeld. Ouders zijn het niet verplicht. Je moet er dus zelf met je ouders over praten en afspraken over maken.

geld

Afspraken over kleedgeld

Om onduidelijkheden te voorkomen is het goed om afspraken te maken met je ouders over het kleedgeld. Bijvoorbeeld over:

  • het bedrag
  • hoe vaak je het krijgt. Is dat bijvoorbeeld per maand of per drie maanden
  • hrijg je het bedrag contant of storten je ouders het geld op je rekening?
  • wat gebeurt er als je kleedgeld op is en je echt iets nieuws nodig hebt?
  • welke kleding heb je echt nodig volgens jullie?
  • wat betaal je wel en wat betaal je niet van je kleedgeld?
  • krijg je een voorschot als het bijvoorbeeld uitverkoop is?

Kostgeld

Woon je nog thuis? Terwijl je bijvoorbeeld volledig werkt? Dan is het heel normaal dat je ouders kostgeld vragen voor kost en inwoning. Kostgeld betekent dus dat je meebetaalt aan alle kosten die je ouders maken om daar te wonen, te eten en te drinken. Ook hierover kun je samen afspraken maken.