Tegemoetkoming scholieren

Je wordt 18 jaar en zit in het voorgezet onderwijs? Soms kun je een tegemoetkoming in de schoolkosten krijgen. Je moet bijvoorbeeld tussen de 18 en de 30 jaar zijn. Daarnaast hangt het af van de schoolsoort en je nationaliteit. De tegemoetkoming is geen lening maar een gift. Je hoeft het dus niet terug te betalen.

Waarvoor

De tegemoetkoming is bedoeld bijvoorbeeld voor de kosten van schoolboeken, bus en of treinabonnement, of je lesgeld. Afhankelijk van de inkomsten van je ouders, krijg je ook nog een aanvullende toelage.

Meer weten?

Op de website van DUO lees je meer informatie en vraag je met je digid de tegemoetkoming scholieren aan.