Boulimia nervosa

Boulimia nervosa is een eetstoornis waarbij je constant bezig bent met je gewicht en je lichaam. Jongeren met deze eetstoornis denken aan bijna niets anders. Je hebt dan vaak erge eetbuien. Omdat je niet aan wilt komen, probeer je het voedsel kwijt te raken door bijvoorbeeld hevig te sporten. Maar ook op ongezondere manieren. Zoals vasten (niet eten), braken, het gebruik van laxeermiddelen, of plaspillen. Eetstoornissen zijn niet alleen slecht voor je lichaam. Ook voor je psychisch functioneren en je sociale leven heeft het een negatief effect.

Website

Hulp

Denk je dat je eetprobleem hebt? Dan is het belangrijk om een afspraak met je huisarts te maken. De huisarts bekijkt samen met jou of je hulp nodig hebt. Misschien kan een bepaalde therapie helpen? Je leert dan een nieuwe manier van eetgedrag aan. De hulp wordt vaak geboden door een therapeut die veel weet van eetstoornissen. Soms hebben die therapeuten een eigen praktijk of werken ze vanuit een instelling. In ernstige situatie is opname in een behandelkliniek nodig.