Anorexia nervosa

Anorexia nervosa is een eetstoornis die meestal ontstaat bij jongeren tussen de 15 en 26 jaar. Anorexia nervosa komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens. Het begint vaak na een periode van intensief lijnen. Jongeren zijn dan heel bang om dik te worden. Ze worden steeds dunner en kunnen dan niet meer stoppen met afvallen.

Kenmerken

  •  Je gewicht is te laag voor je leeftijd, sekse en gezondheid
  • Je bent heel erg bang om aan te komen
  • Je doet je best om nog meer af te vallen zelfs als je al ondergewicht hebt
  • Je hebt een erg negatief oordeel over jezelf, je lichaam en je gewicht
  • Je vindt je huidige lage gewicht zelf niet zorgwekkend
  • Je hebt deze kenmerken al zeker drie maanden

Gevolgen

Anorexia nervosa kan veel schade aanrichten. Zowel aan je lichaam als aan je geest. Botontkalking, een groeistop, problemen met de menstruatie en huidproblemen. Maar ook somberheid, lusteloosheid en vermoeidheid horen erbij. In het ergste geval is ziekenhuisopname nodig. In het allerergste geval kan anorexia zelfs de dood tot gevolg hebben.

Websites

Proud2bme
Featback.nl

Hulp

Denk je dat je eetprobleem hebt? Dan is het belangrijk om een afspraak met je huisarts te maken. De huisarts bekijkt samen met jou welke hulp voor jou het beste is. Er zijn verschillende hulpmogelijkheden. De hulp wordt vaak geboden door een therapeut die veel kennis heeft van eetstoornissen. Soms hebben die therapeuten een eigen praktijk of werken ze vanuit een instelling.