Platform Wageningse ouderen

Belangenbehartiging

De stichting Platform Wageningse Ouderen behartigt in het algemeen de belangen van alle ouderen (65+) in de gemeente Wageningen en zo nodig ook regionaal. De stichting werkt voor het welzijn van ouderen in Wageningen. Ze streeft naar beïnvloeding van het gemeentelijk ouderenbeleid. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd gemeentebestuur en gemeenteraad over diverse onderwerpen zoals zorg, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Aansluiten

Alle vrijwilligersorganisaties en groepen die de belangen van ouderen in Wageningen op enige manier behartigen kunnen zich aansluiten bij het Platform. Medio 2020 telt het Platform veertien partner-organisaties, naast de initiatiefnemers de Wageningse ouderenverenigingen KBO-PCOB en Senioren Wageningen.

Activiteiten Platform Wageningse Ouderen

De organisaties voor ouderen die partner zijn van het Platform Wageningse Ouderen organiseren zelf diverse activiteiten. Als koepel van deze partner-organisaties verzorgt het Platform activiteiten van gezamenlijk en overstijgend belang. Ook organiseert het Platform de maandelijkse 50+ Bios, de dag van de ouderen en een jaarlijkse opfriscursus rijvaardigheid voor senioren-automobilisten, en informatieve bijeenkomsten voor ouderen over voor hen relevante onderwerpen.

Hulp bij belastingaangifte

Vanuit het Platform wordt hulp gegeven bij het invullen van de belastingaangifte.

Contactgegevens Platform Wageningse Ouderen

secretaris; Jan Mars
telefoon; 0317-422993
email: secretaris@platform-wageningse-ouderen.nl
website: www.platform-wageningse-ouderen.nl 

Contactgegevens diverse ouderenorganisaties

Algemene Vereniging Senioren Wageningen

Ledenadministratie: Dhr. N. Schuurs
Telefoon: 0317-415083
E-mail: lnschuurs@hotmail.com
website: www.seniorenwageningen.nl

KBO-PCOB

Secretaris: Carla Nijsen, Everlaan 6, 6705 DJ Wageningen.
Telefoon: 06-10215760,
E-mail carlanijsen@gmail.com
Website: www.kbo-pcobwageningen.nl

ANBO

Sinds 2018 is er geen ANBO-afdeling in Wageningen en ook geen plaatselijke activiteiten. U kunt lid worden via de ANBO Ledenservice, Houttuinlaan 3, 3447 GM Woerden, telefoon 0348-466688 of e-mail info@anbo.nl