Interview vrijwillig ouderenadviseur Guus Tonneyk

Sinds april 2011 is Guus Tonneijck, vrijwillig ouderenadviseur in de gemeente Wageningen. Ze doet dit samen met nog twee vrijwillig ouderenadviseurs en een beroeps ouderenadviseur.

Bij de mensen thuis

De vrijwillig ouderenadviseurs brengen preventief een bezoek aan de inwoners van Wageningen van 75 jaar en ouder. Zij nemen eerst contact op met de inwoner en komen vervolgens op huisbezoek.  ‘Je komt binnen als een “vreemde”,  maar de gesprekken worden vervolgens openhartig en soms intiem. Tijdens een gesprek verplaats ik me in de ander. Als er onrust is dan wil ik deze wegnemen door het geven van de juiste informatie.  Ik ervaar de gesprekken met de mensen ook als verrijkend voor mezelf. Je hoort hoe mensen zijn omgegaan met de tegenslagen in hun leven en hoe hun kijk op het leven nu is. Als de mensen geen behoefte hebben aan een gesprek dan is dat ook goed. Vaak laat ik dan de Wegouderenwijzer voor senioren achter zodat ze naar behoefte en in eigen tempo de informatie tot zich kunnen nemen.’

Persoonlijke ervaring

‘Zeven jaar lang heb ik mijn moeder in huis gehad en haar verzorgd en ondersteund. Het feit dat ik in deze periode zoveel heb kunnen betekenen voor mijn moeder, en zij voor mij, heeft mij tot dit werk aangezet. Deze ervaring heeft mij namelijk erg verrijkt. Hierdoor heb ik besloten dat ik graag iets wil betekenen voor de ouderen in Wageningen. Wanneer de kinderen bijvoorbeeld verder weg wonen en iemand niet veel vrienden in zijn omgeving heeft kan hij/zij wel iemand gebruiken die meedenkt en ondersteuning biedt.’

Vrijwilliger

Naast de vrijwillig ouderenadviseur is er ook een beroeps ouderen adviseur. ‘Voor sommige mensen is het laagdrempeliger om eerst in contact te treden met de vrijwillig ouderenadviseur. Doordat ik in de wijk Noordwest woon ben ik zichtbaar en aanspreekbaar voor de bewoners. Zelf ben ik tenslotte ook een bewoner. Daarnaast put ik veel uit mijn eigen ervaringen.  Doordat je uit eigen ervaring spreekt, of die van naasten, neem je een drempel weg bij mensen. Zo heb ik bijvoorbeeld ervaringen met het Hospice. Wanneer de laatste levensfase met mensen besproken wordt en ze aangeven perse thuis te willen sterven, dan kan ik mijn ervaringen delen die ik heb met het Hospice. De mensen kunnen er op een andere manier tegenaan gaan kijken en er voor open gaan staan om het Hospice eens te bezoeken. Ze doen daar echt mooi en goed werk.’

Mantelzorg

‘Mensen zijn te bescheiden en houden zich lang heel flink. Ik hoor vaak: Ik weet hoe mijn partner het graag wil en ik wil mijn partner niet te kort doen. Het is belangrijk om ook naar de toekomst te kijken. Wat als je niet meer voor je partner kan zorgen omdat je niet aan jezelf hebt gedacht. Doordat ik het zelf ervaren heb om voor langere tijd voor iemand dierbaar te zorgen, ben ik extra alert op situaties binnen het gezin. Wie is er actief als mantelzorger? Ik wijs de mensen dan bijvoorbeeld op Steunpunt Mantelzorg Wageningen. Je kan dan ookhier steun en tips ontvangen van lotgenoten, je doet je partner dan niks tekort.’

Activiteiten voor ouderen

‘Als je goed op de hoogte bent van de activiteiten voor ouderen in Wageningen zie je dat er genoeg te doen is. Voor sommige mensen is het een drempel om zo’n eerste keer mee te doen aan een activiteit als bijvoorbeeld een gezamenlijke lunch. Ik ga dan wel eens mee met iemand als steuntje in de rug. Als ze de drempel éénmaal over zijn dan vinden ze het leuk en gaan ze de volgende keer er zelf heen. Ze hebben dan contacten gelegd.’

Startpunt

‘Wanneer ik geen antwoord weet op een vraag van iemand dan zoek ik contact op met een professional. Doordat in het Startpunt meerdere professionals zitten en wij als ouderenadviseur ook hier zitten, zijn de lijnen kort. Zo kan ik mijn signalen ook doorgeven aan de professionals. Wij zijn de ogen en oren van het veld.’

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de vrijwillig ouderenadviseur of een bezoek ontvangen? Loop binnen bij het Startpunt,