Hulp bij ouderenmishandeling

Misschien maakt u zelf iets mee wat lijkt op mishandeling? Of kent u iemand uit uw omgeving die wordt mishandeld? Misschien heeft u geen goed gevoel bij een situatie van iemand anders? Aarzel niet en vraag om advies en/of hulp. Ouderenmishandeling gaat meestal niet vanzelf over.

Verschillende vormen van mishandeling

  • Lichamelijk door bijvoorbeeld te schoppen, slaan of te bijten
  • Geestelijk door te schreeuwen, schelden, kleineren, vernederen
  • Financiele uitbuiting omdat u bijvoorbeeld afhankelijk bent van iemand anders, is het moeilijk om ''nee'' te zeggen als er steeds om geld wordt gevraagd. Dat kan bijvoorbeeld zijn als er iemand voor u zorgt.
  • Te zware zorg of ontspoorde zorg. Bijvoorbeeld doordat de zorg veel te zwaar is geworden. De mantelzorger kan het niet goed meer aan. De mantelzorger kan snel boos worden of tegen de persoon schreeuwen. Vaak gebeurt dit uit onmacht.

Meer informatie en contact

  • Neem tijdens kantooruren contact op met het Startpunt
  • Of neem conact op met Veilig Thuis. Na het inspreken van gemeente/woonplaats wordt u direct doorverbonden met Veilig Thuis in uw eigen regio. Veilig Thuis is altijd bereikbaar (7 dagen per week, 24 uur per dag). Telefoonnummer 0800-2000 (gratis) of internet vooreenveiligthuis.nl