Jeugdhulp

MELDING JEUGD (PDF)

Heeft u een vraag over hulp aan een jeugdige? Dan kunt u hiervoor een melding doen bij het Startpunt.

Werkwijze

De Startpuntmedewerker of een jeugdconsulent praat met u over de vragen. Hij/zij kijkt samen met u wat er nodig is aan hulp of ondersteuning. Er wordt besproken wat met hulp van familie en vrienden kan worden opgelost. Of waarin vrijwilligers kunnen helpen. De medewerker van het Startpunt of de jeugdconsulent informeert en adviseert u over de mogelijkheden. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.

Foto jeugdhulp jongen met hulpverlener

Ondersteuning

Is er een vorm van jeugdhulp nodig? De jeugdconsulent bepaalt samen met u welke hulp ondersteuning er wordt geregeld. 

Ondersteuningsplan

Afspraken over ondersteuning komen in een plan te staan. Dit plan heet een ondersteuningsplan en krijgt u thuisgestuurd. U ondertekent het plan en stuurt het terug. U krijgt daarna de besluitbrief (toekenning)van de gemeente thuisgestuurd. Hierin staat op welke en hoeveel ondersteuning u recht heeft.

Bescherming persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig wordt om gegaan met de persoonlijke gegevens van uw gezinsleden. Hoe dit gaat, leest u in de informatie over bescherming persoons en gezinsgegevens.  

Meer informatie