Lekker in je vel: Samen gezond en fit

In gemeente Wageningen is de aanpak ‘Lekker in je vel' actief. Deze aanpak heeft als doel om jongeren te stimuleren tot een gezonde leefstijl.Logo Lekker in je vel

Wat houdt het in?

De aanpak levert een bijdrage aan een gezonde omgeving waar kinderen opgroeien tot actieve gezonde senioren.
Manon Ruijgrok, regisseur ‘Lekker in je vel’ een zelfde boodschap vertellen aan de jeugd en hun ouders. Dit gebeurt op de thema's bewegen, buitenspelen, lid worden van een sportaanbieder, waterdrinken en het eten van groente en fruit. We kiezen ervoor omdat samen met allerlei organisaties en betrokken personen te doen''.

Samenwerken met andere organisaties

Met alle onderwijs- en kinderopvanglocaties kijken we waar we scholen kunnen helpen om bijvoorbeeld meer beweegmomenten in te voeren op de dag. Of  hoe we het drinken van water op scholen kunnen bevorderen. We sluiten aan bij buitenspeeldagen waarbij ook activiteiten voor kinderen en ouders georganiseerd worden. Verder sluiten we aan bij de geplande bijeenkomsten waarbij partners in gesprek gaan met ouders.

Gezonde sportkantines

Sportkantines worden ondersteund door de streekkantine. Er zijn drie sportkantines die gezondere of volledig gezonde producten in hun assortiment hebben opgenomen. Een vijftal nieuwe sportaanbieders gaan met hulp van teamfit JOGG-landelijk dit jaar ook van start met het traject ‘Gezonde Sportkantine’.

Bedrijven erbij betrekken

Samenwerken met bedrijven zorgt ervoor dat het belang van gezond opgroeien breder wordt gedragen in de maatschappij. Vandaar dat we hier de komende periode extra in investeren. Door het beschikbaar stellen van hun kennis en/of financiële middelen wordt de invloed vergroot.

Heeft een idee of wilt u iets doen?

Beeldmerk Lekker in je velWilt u bijdragen een ‘Lekker in je vel’? Heeft u een idee en/of een suggestie? Neem dan contact op met Manon Ruijgrok, regisseur ‘Lekker in je vel’, telefoon 06-46132921, Manon.ruijgrok@sportservice-wageningen.nl