Voor en Vroegschoolse Educatie

Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie

De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en tempo. Sommige kinderen hebben daarbij extra ondersteuning nodig. Deze kinderen krijgen via het consultatiebureau een verwijzing voor Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Het doel van VVE is dat kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool. Dankzij VVE krijgen kinderen extra aandacht en begeleiding en kunnen ze zich spelenderwijs ontwikkelen.

VVE

Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie is voor peuters van 2 tot 4 jaar. Kinderen worden gestimuleerd te praten, te zingen, te luisteren, te spelen, te delen en te knutselen. Peuters van 2 jaar kunnen starten met 2 dagdelen in de week. Peuters in de leeftijd tussen 2,5 en 4 jaar krijgen gemiddeld 16 uur per week voorschoolse educatie. Het rooster kan per locatie verschillen. Voorschoolse educatie wordt op dit moment op 10 verschillende locaties in Wageningen aangeboden. Voorschoolse educatie wordt aangeboden in peutergroepen van de kinderopvangorganisaties. In deze groepen zitten kinderen met en zonder behoefte aan extra ondersteuning. Peuteropvang is namelijk bedoeld voor alle kinderen. Hier vindt u informatie over de arrangementen.

Vroegschoolse educatie

Vroegschoolse educatie wordt verzorgd in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Voor een soepele overgang werken de kinderopvangorganisaties en basisscholen nauw met elkaar samen in Wageningen. Als een kind 4 jaar wordt, dan zorgt een pedagogisch medewerker van de kinderopvang, samen met de ouders, voor een persoonlijke overdracht naar de basisschool.

Vragen?

Als u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren VVE, Joleijn Ruijter (telefonisch bereikbaar via 06-19971965) of Yolanda Hospes (telefonisch bereikbaar via 06-26953594) of per mail bereikbaar via coordinatorenvve@solidez.nl.

Kind Centraal

VVE is een belangrijk onderdeel van de Kind Centraal visie in Wageningen. 28 partners zetten zich gezamenlijk in voor de Wageningse kinderen.