Arrangementen

Er zijn vier verschillende arrangementen mogelijk. Dit is afhankelijk van het feit of uw kind een VVE verwijzing heeft en wel of niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Foto arrangementen

Arrangement 1:  Het kind heeft een VVE-verwijzing en ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag
De ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage . De gemeente Wageningen financiert de overige kosten aan de aanbieder.

Arrangement 2: Het kind heeft een VVE-verwijzing en beide ouders werken of studeren
De ouders betalen € 8,46 per uur. De ouders kunnen hier een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor aanvragen bij de belastingdienst. De hoogte van de tegemoetkoming berekent u op de website van de belastingdienst www.toeslagen.nl  De gemeente Wageningen financiert de overige kosten aan de aanbieder. Als één van de ouders minder dan 12 uur werkt, dan betalen de ouders de eerste 10 uur en de gemeente de overige 6 uur. Dit heeft er mee te maken dat het aantal uren waarvoor ouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen, wordt bepaald door het aantal werkuren van de ouder die het minste uren werkt (vermenigvuldigd met 140%).

Arrangement 3: Het kind heeft geen VVE-verwijzing en ouders komen niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
Het kind mag twee dagdelen (10 uur) spelen. De ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De gemeente Wageningen financiert de overige kosten aan de aanbieder. De plaatsing gebeurt in overleg met de coördinatoren VVE.

Arrangement 4: Het kind heeft geen VVE-verwijzing en beide ouders werken of studeren.
Het kind mag minimaal 2 en maximaal 5 dagdelen spelen. De ouders betalen € 8,46 per uur. De ouders kunnen hier een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor aanvragen bij de belastingdienst. De hoogte van de tegemoetkoming kan worden berekend op de website van de belastingdienst www.toeslagen.nl