Vroeghulp

AANVRAAGFORMULIER VROEGHULP PDF

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van uw  kind? Is uw kind 0-5 jaar oud? Misschien kan het team Vroeghulp Wageningen iets betekenen. Soms is er al hulp geregeld maar ontwikkelt het kind zich niet genoeg. Het is dan niet altijd duidelijk wat er aan de hand is. Het team Vroeghulp kijkt samen met u wat uw kind nodig heeft.

Vroeghulp

Vroeghulp

Het team Vroeghulpbestaat uit verschillende beroepskrachten zoals:

  • Orthopedagoog
  • Kinderpsycholoog
  • Jeugdarts
  • Jeugdconsulent
  • Coördinator VVE (Voor- en vroegschoolse educatie)
  • Trajectbegeleider

Wat doet het team Vroeghulp

Het team denkt met ouders mee welke aanpak goed is voor de ontwikkeling van het kind. Samen met de ouders wordt een plan gemaakt. In het plan staat wie het kind kan helpen in zijn ontwikkeling. Het team Vroeghulp wijst ook de weg naar de juiste hulp. De Vroeghulp stopt als de vraag is beantwoord. Vaak is dat als duidelijk is welke stappen er moeten worden gezet en welke hulp daarbij nodig is.

Vaste begeleider

De vaste begeleider bij Vroeghulp wordt een trajectbegeleider genoemd. De trajectbegeleider gaat na de aanmelding op huisbezoek. Zij verzamelt zoveel mogelijk informatie over het kind, de situatie in het gezin en de vragen. Hier wordt een verslag van gemaakt. Alle informatie wordt in een bijeenkomst met de ouders en het team besproken. Er wordt gepraat over de vraag: Wat heeft het kind nodig om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen? De trajectbegeleider steunt ouders en zorgt ervoor dat iedereen goed samenwerkt

Kosten

Vroeghulp is gratis

  • Aanmelden

  • In overleg met de huisarts, jeugdarts de VVE coördinator (Voor en vroegschoolse educatie) of de jeugdconsulent kunt u uw kind aanmelden
  • Vul hiervoor het formulier in
  • Lever het in bij het Startpunt, Rooseveltweg 408a Wageningen, of e-mail het naar vroeghulp@wageningen.nl