Facturen eigen bijdrage (WMO) ontvangt u later

Inwoners die hulp en/of ondersteuning krijgen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) betalen hiervoor een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is in 2020 maximaal € 19,- per maand. Door een technisch probleem in het systeem van het CAK heeft nog niet iedereen de rekening(en) voor de eigen bijdrage ontvangen. Meer informatie hierover vindt u in deze informatiebrief van het CAK. Deze informatiebrief is door het CAK naar alle inwoners met een WMO voorziening verstuurd. Kijk op de website www.hetcak.nl voor meer informatie