Onderzoek naar ervaringen van cliënten hulp en ondersteuning

Rapportages uitkomsten cliëntervaringsonderzoek

Rapportage Wmo
Rapportage Jeugd
Rapportage Schulddienstverlening

Toelichting cliëntervaringonderzoek

Hoe hebben Wageningers hulp en ondersteuning ervaren?
De gemeente heeft een onderzoek laten doen onder inwoners die in 2018 gebruik maakten van hulp en ondersteuning voor de jeugd, maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of schulddienstverlening. Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.

Doel
Het doel van het onderzoek was om te peilen wat de ervaring van de cliënten is geweest over de hulp en ondersteuning. Daarnaast ging de aandacht van dit onderzoek er naar uit hoe de gemeente de dienstverlening op dat gebied kan verbeteren.

Hoeveel inwoners hebben meegedaan?
In totaal hebben wij 1.350 inwoners een brief geschreven met de vraag om mee te doen met het onderzoek. In totaal hebben 501 inwoners positief gereageerd door de vragenlijst in te vullen of mee te doen aan het telefonische interview van het onderzoeksbureau.

Bedankt!|
Via deze weg willen wij alle inwoners die hebben meegedaan aan het onderzoek hartelijk bedanken. Hierdoor weten wij wat goed gaat en behouden moet blijven. Het laat ons ook zien op welke punten we de dienstverlening kunnen verbeteren. Ook willen wij de Cliëntenraad en de Adviesraad Samenleving bedanken. Een vertegenwoordiging heeft vooraf meegedacht over het onderzoek en de vragenlijst.

Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek?
Over de hele linie voelden cliënten zich goed geholpen (75% jeugdhulp, 89% schulddienstverlening en 85% Wmo). Respectievelijk 80%, 81% en 86% voelde zich gehoord omdat er begrip werd getoond, het probleem werd erkend, mee werd gedacht, goed werd geluisterd en goede uitleg en informatie werd gegeven.

Verbeterpunten die uit het onderzoek komen:
- de bekendheid met name bij jongeren voor toegang tot hulp en ondersteuning;
- de snelheid waarmee jeugdhulp kan worden ingezet en de wachtlijsten;
- de bekendheid van de cliëntondersteuning.

Wat doen we met deze uitkomsten?
Allereerst willen we behouden wat goed gaat, zodat inwoners een goede bejegening, vriendelijkheid en vertrouwen blijven ervaren.

Jongeren
Voor de bekendheid bij jongeren zijn we gestart met de inloop Jeugd & Gezin. En met de mogelijkheid om telefonisch en via WhatsApp contact te hebben. We hebben materiaal ontwikkeld voor jongeren zoals een filmpje, folder en poster. Daarnaast hebben we deelgenomen aan de informatiemarkt op de AID. Bij voorlichtingen op het Pantarijn zijn uitdrukkelijk het Startpunt en de SOH (Specialistische Ondersteuner Huisartsen) aan de orde gekomen. De jongerenraad heeft onlangs een advies uitgebracht over de bekendheid van het Startpunt bij jongeren. Hieruit volgen wellicht aanvullende actiepunten.

Jeugdhulp
We gaan onderzoeken waar het knelpunt zit over de snelheid van de inzet van jeugdhulp en hoe we dit mogelijk kunnen oplossen. Regio Centraal Gelderland brengt sinds medio 2018 de wachttijden in beeld bij organisaties die via een contract met de Regio zorg leveren. Op deze manier kunnen inwoners sneller terecht bij andere aanbieders met minder wachttijd. De informatie wordt ook doorgegeven aan andere verwijzers zoals huisartsen, Spreekuur Ondersteuners van Huisartsen (SOH'ers) en jeugdartsen. De wachttijden bij aanbieders met specialistische hulp waarvoor geen alternatieven zijn, blijven een aandachtspunt.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
In 2018 en 2019 is extra aandacht besteed aan onafhankelijke cliëntondersteuning. We zien ook dat meer mensen hier inmiddels gebruik van maken. Het is van belang om de boodschap te blijven herhalen dat de onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is.

Nog tips?
Heeft u zelf ervaring met de dienstverlening van het Startpunt en wilt u misschien nog verbeterpunten doorgeven? Dan kunt u die mailen naar startpunt@wageningen.nl.