Wageningen stimuleert parttime werken in de bijstand

De gemeente Wageningen gaat mensen met een bijstandsuitkering stimuleren om parttime te gaan werken. Het college van B&W heeft daarom voor twee jaar een regeling vastgesteld. Hierdoor wordt het financieel aantrekkelijker om te gaan werken. Wethouder Maud Hulshof: “We vinden dat parttime werken ook voor de mensen zelf mag lonen. Het is belangrijk dat mensen tijdens de bijstand zoveel mogelijk werken. Het is goed voor mensen zelf en voor de arbeidsmarkt. Daarnaast brengt het onze kosten voor de bijstand omlaag; het is dus voor iedereen een positieve regeling.”

Premie parttime werk

Inwoners met bijstand die parttime gaan werken, sparen tijdens het project elke maand een premie. De gemeente betaalt deze premie elk half jaar uit. De premie is 25% van de inkomsten. Er zit een maximum aan van € 215 per maand. Parttime werken in de bijstand wordt zo financieel aantrekkelijker. De gemeente maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om mensen in de bijstand premies te verstrekken die gericht zijn op werk.

Vervolg op ‘Vertrouwen Werkt’

Het project ‘Parttime werk’ is een vervolg op het onderzoek ‘Vertrouwen Werkt’. Daarin is met een groep van circa 100 deelnemers gekeken wat het effect is, als mensen meer overhouden als ze parttime gaan werken. In Vertrouwen Werkt nam bij deze groep het aandeel parttime werkenden toe. Ook nam de uitstroom naar werk toe. Parttime werk kan daarvoor een goede opstap zijn. De aanpak om parttime werken te stimuleren, wordt nu uitgebreid zodat alle mensen met bijstand er gebruik van kunnen maken.

Landelijke regeling

De gemeente Wageningen vindt dat er voor parttime werken een goede landelijke regeling moet komen. Die ontbreekt nu. Met dit project wil de gemeente de discussie over zo’n regeling stimuleren. Ondertussen onderzoekt de gemeente zelf wat de bijdrage kan zijn, als je parttime werken breed stimuleert.