Wageningse minima krijgen geld terug vanwege hogere Vitensrekening

Vorig jaar is Vitens gestart met de doorrekening van een gemeentelijke belasting aan inwoners en bedrijven: de precariobelasting. Dit is de belasting van de gemeente op kabels en leidingen in gemeentegrond. Vorig jaar heeft de gemeenteraad besloten om inwoners met een minimum-inkomen hiervoor volledig te compenseren. Ook dit jaar zal de gemeente Wageningen de doorrekening compenseren voor inwoners met een minimum-inkomen.

Eind september verstuurt Vitens de eindafrekeningen waarin de doorrekening van de belasting is opgenomen. Rond dat moment maakt de gemeente bekend wanneer en hoe de compensatie dit jaar wordt uitgevoerd. Net als vorig jaar probeert de gemeente zo veel als mogelijk het bedrag automatisch over te maken naar de inwoners die bij haar bekend zijn en in aanmerking komen voor de compensatie. Dit betekent dat zij het bedrag van € 56,33 automatisch op hun rekening krijgen.

De gemeente maakt nog bekend hoe inwoners in aanmerking kunnen komen voor compensatie, als het bedrag niet automatisch naar u wordt overgemaakt.