Compensatieregeling hogere Vitensrekening binnenkort bekend

Dit jaar start Vitens met de doorrekening van een gemeentelijke belasting aan inwoners en bedrijven: de precariobelasting. Dit is een belasting van de gemeente op kabels en leidingen in gemeentegrond. Inwoners en bedrijven merken dit op hun jaarafrekening van Vitens. De gemeenteraad heeft in juli besloten om inwoners met een minimum-inkomen hiervoor volledig te compenseren. De gemeente werkt de regeling op korte termijn verder uit en communiceert hierover zo gauw die klaar is.

Alleen voor minima

De compensatieregeling geldt alleen voor inwoners met een inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm. Over enkele weken maakt de gemeente bekend hoe zij een beroep op de regeling kunnen doen. Er komt dan een bericht op de informatiepagina in de krant en op de gemeentelijke website www.wageningen.nl. De rest van de inwoners en bedrijven kunnen geen gebruik maken van de regeling. 

Precariobelasting

Precariobelasting is de belasting van de gemeente aan nutsbedrijven (gas, licht en elektra) op kabels en leidingen in gemeentegrond. De Wageningse gemeenteraad heeft in 2015 de deze belasting ingevoerd. Vitens moet de belasting van 2016 tot en met 2021 betalen. Het drinkwaterbedrijf heeft ervoor gekozen om de belasting in 2019, 2020 en 2021 door te berekenen aan haar klanten.