Wageningen werkt samen tegen huiselijk geweld

Welsaam, het Startpunt en de gemeente Wageningen hebben de handen ineen geslagen om aandacht te vragen voor de nieuwe meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling, die per 1 januari 2019 van kracht wordt. Honderd deelnemers van ruim 25 verschillende organisaties volgen hiervoor gezamenlijk een training. Daarnaast heeft er op 4 oktober een netwerkbijeenkomst plaatsgevonden om met elkaar de samenwerkingsafspraken rond de meldcode in Wageningen te bekrachtigen.  Hierbij waren ruim 75 professionals vanuit onder andere de gemeente, onderwijs, kinderopvang, welzijn, de woningstichting en de politie aanwezig. “Het is belangrijk om ieder signaal serieus te nemen en bij vermoedens van geweld advies te vragen bij Veilig Thuis. Alleen als we in een vroegtijdig stadium onze zorgen durven te delen kan erger worden voorkomen. Hierover hebben we gezamenlijk goede afspraken gemaakt” zegt Esther van der Zee, directeur Solidez.

 

Nieuwe meldcode huiselijk geweld

 

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld (waaronder ouderenmishandeling) of kindermishandeling. Per 1 januari 2019 verandert de meldcode en dienen alle professionals te werken volgens deze aangepaste meldcode. Voorheen werden teveel signalen niet doorgegeven. Nu is men in bepaalde situaties verplicht te melden.

 

Veilig Thuis

 

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis geeft advies en biedt bijvoorbeeld ook ondersteuning aan professionals.

 

Landelijke cijfers

 

Jaarlijks zijn 200.000 mensen het slachtoffer van huiselijk geweld, 119.000 kinderen hebben te maken met mishandeling of verwaarlozing en in Gelderland krijgt 4% van de ouderen te maken met mishandeling of uitbuiting. Dat zijn cijfers die vragen om grote alertheid en om professionals die weten hoe te handelen als zij zich zorgen maken om kinderen, gezinnen of ouderen.